Price List


Four Seasons Barrique Reserve Shiraz
 
Region Rate (Rs.) 750 ml Rate (Rs.) 375 ml
UP 750.00 NA
DELHI 800.00 NA
HARYANA 800.00 NA
KOLKATA 860.00 NA
WB 860.00 NA
MUMBAI 800.00 NA
MAHARASHTRA 800.00 NA
GOA 800.00 NA
KARNATAKA 860.00 NA
HARYANA 697.00 NA
RAJASTHAN 1075.00 NA
Four Seasons Barrique Reserve Cabernet Sauvignon
 
Region Rate (Rs.) 750 ml Rate (Rs.) 375 ml
RAJASTHAN 1075.00 NA
DELHI 850.00 NA
HARYANA 800.00 NA
PUNJAB 1100.00 NA
CHANDIGARH 650.00 NA
HP 700.00 NA
KOLKATA 860.00 NA
WB 860.00 NA
MUMBAI 800.00 NA
MAHARASHTRA 800.00 NA
GOA 800.00 NA
KARNATAKA 860.00 NA
CHANDIGARH 650.00 NA
HP 700.00 NA
Four Seasons Shiraz
 
Region Rate (Rs.) 750 ml Rate (Rs.) 375 ml
UP 600.00 315.00
DELHI 550.00 280.00
HARYANA 600.00 262.00
PUNJAB 750.00 320.00
CHANDIGARH 450.00 225.00
HP 525.00 280.00
KOLKATA 515.00 NA
WB 515.00 NA
SIKKIM 450.00 NA
ASSAM 500.00 NA
MEGHALAYA 460.00 NA
ARUNACHAL 450.00 NA
ORISSA 338.00 NA
MUMBAI 500.00 NA
MAHARASHTRA 500.00 NA
GOA 500.00 NA
KARNATAKA 645.00 NA
KERALA 505.00 NA
ANDAMAN 450.00 NA
Four Seasons Cabernet Sauvignon
 
Region Rate (Rs.) 750 ml Rate (Rs.) 375 ml
RAJASTHAN 700.00 350.00
DELHI 570.00 290.00
HARYANA 600.00 321.00
KOLKATA 590.00 NA
WB 590.00 NA
MUMBAI 550.00 NA
MAHARASHTRA 550.00 NA
GOA 509.00 NA
KARNATAKA 645.00 NA
KERALA 555.00 NA
ANDAMAN 480.00 NA
PUNJAB 850.00 NA
CHANDIGARH 500.00 250.00
Four Seasons Merlot
 
Region Rate (Rs.) 750 ml Rate (Rs.) 375 ml
DELHI 570.00 290.00
HARYANA 600.00 321.00
MUMBAI 550.00 NA
MAHARASHTRA 550.00 NA
GOA 509.00 NA
KARNATAKA 650.00 NA
CHANDIGARH 500.00 250.00
Four Seasons Blush
 
Region Rate (Rs.) 750 ml Rate (Rs.) 375 ml
UP 600.00 315.00
RAJASTHAN 700.00 350.00
DELHI 470.00 235.00
HARYANA 600.00 262.00
PUNJAB 750.00 320.00
CHANDIGARH 450.00 225.00
HP 525.00 280.00
KOLKATA 430.00 NA
WB 430.00 NA
SIKKIM 450.00 NA
ASSAM 400.00 NA
MEGHALAYA 380.00 NA
ARUNACHAL 450.00 NA
ORISSA 338.00 NA
MUMBAI 425.00 NA
MAHARASHTRA 425.00 NA
GOA 445.00 NA
KARNATAKA 595.00 NA
PONDICHERRY 375.00 NA
Four Seasons Chenin Blanc
 
Region Rate (Rs.) 750 ml Rate (Rs.) 375 ml
UP 600.00 315.00
DELHI 470.00 235.00
HARYANA 600.00 262.00
PUNJAB 750.00 320.00
CHANDIGARH 450.00 225.00
HP 525.00 280.00
KOLKATA 430.00 NA
WB 430.00 NA
SIKKIM 450.00 NA
ASSAM 400.00 NA
MEGHALAYA 380.00 NA
ARUNACHAL 450.00 NA
ORISSA 338.00 NA
MUMBAI 425.00 NA
MAHARASHTRA 425.00 NA
GOA 445.00 NA
KARNATAKA 595.00 NA
KERALA 455 .00 NA
PONDICHERRY 375.00 NA
Four Seasons Sauvignon Blanc
 
Region Rate (Rs.) 750 ml Rate (Rs.) 375 ml
RAJASTHAN 700.00 350.00
DELHI 550.00 280.00
HARYANA 600.00 262.00
PUNJAB 750.00 NA
CHANDIGARH 450.00 225.00
KOLKATA 515.00 NA
WB 515.00 NA
MUMBAI 500.00 NA
MAHARASHTRA 500.00 NA
GOA 500.00 NA
PONDICHERRY 450.00 NA
Four Seasons Viognier
 
Region Rate (Rs.) 750 ml Rate (Rs.) 375 ml
HARYANA 623.00 321.00
PUNJAB 600.00 320.00
KOLKATA 590.00 NA
WB 590.00 NA
MUMBAI 550.00 NA
MAHARASHTRA 550.00 NA
GOA 509.00 NA
KARNATAKA 650.00 NA